Till undermeny Karta Kontakt

Anhörigstöd

Anhörigstödets verksamhet
Erbjuder samtalsstöd, nätverk, grupper och anhörigcaféer för dig som stödjer/vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Anhörig/närstående behöver inte vara släkt, det kan vara en god vän, granne el liknande.

Anhöriga har möjlighet till 8 timmars avlösning med biståndsbeslut. 

Det anhörigstöd vi erbjuder utgår från den anhöriges behov.
Det kan innebära t ex individuellt samtal, vägledning och information, anhörigcafé, social samvaro, anhöriggrupper och nätverk.

 

Anhöriggrupp våren 2017
Tisdagar 7/3, 21/3, 4/4,18/4, 2/5

Tid klockan 10.30-12.00 på Lyckträffen, Sågverkstorget 10

Anmälan till Janina Frid 018-34 70 91

 

 

Kontakt och mer information: 
Anhörigkonsulent
Janina Frid
Telefon: 018 - 34 70 91
janina.frid@knivsta.se