Till undermeny Karta Kontakt

Nätverk och anhöriggrupp

Kommunens anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Anhöriggrupp/nätverk är till för dig som bor i Knivsta kommun och vill träffa andra personer i liknande situation.

Anhöriggrupp

Studiecirkel för dig som är över 65 år och som vårdar eller stödjer en äldre närstående, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarna träffas vid fem tillfällen för gemenskap, samtal och stöd.

Nätverk

Nätverk syftar till att vara en öppen mötesplats där du får träffa andra för samtal, kunskaps- och erfarenhetsutbyte som kan vara ett stöd i vardagen. Deltagarna träffas en gång per månad.

Följande nätverk finns:

  • för dig som förvärvsarbetar och är under 65 år
  • för dig som stödjer en förälder
  • för dig som stödjer en person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Det är kostnadsfritt att delta i anhöriggrupp och nätverk. 

Mer information och anmälan
Anhörigkonsulent Janina Frid, tel 018-34 70 91
janina.frid@knivsta.se

 


  • Redaktör: Annika Blom
  • Uppgiftslämnare: Janina Frid
  • Senast uppdaterad 17 feb 2017