Till undermeny Karta Kontakt

Budget- och skuldrådgivning

Om hushållskassan inte räcker till för löpande utgifter kan det vara bra att upprätta en budget och planera ekonomin. Konsument Uppsala ger tips och råd om hur du kan få ordning på ekonomin.

Du kan även få råd och information om hur du ska hantera skulder och vilka möjligheter det finns till skuldsanering.

Genom att kontakta Konsument Uppsala kan du också få hjälp med en opartisk kalkyl före köp av bostadsrätt och hus.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att leva på kronofogdemyndighetens existensminimum under fem år från det att skuldsaneringen är fastställd. Därefter avskrivs resterande skulder.

Vad skuldsanering innebär:

Ett betalningsutrymme för skulder finns när inkomsterna varje månad är högre än kronofogdemyndighetens existensminimum. Detta betalningsutrymme fördelas till fordringsägarna i relation till storleken på skulderna. Saknas betalningsutrymme får fordringsägarna ingenting.

Efter fem år är du skuldfri. Förändras situationen väsentligt under de fem åren har fordringsägarna eller du själv rätt att begära omprövning av betalningsutrymmet.

En grundprincip är att alla skulder ska ingå i skuldsaneringen.

Konsument Uppsala

Budget- och skuldrådgivning
Telefon: 018-727 18 23
Besöksadress:
Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17

  • Redaktör: Maria Wallinder
  • Uppgiftslämnare: Karin Ericsson
  • Senast uppdaterad 17 okt 2017