Till undermeny Karta Kontakt

Socialbidrag, försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som den kan söka som inte har tillräckliga inkomster för att försörja sig eller sin familj.

I första hand ska behovet tillgodoses genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem så som a-kassa, sjukersättning, pension, barnbidrag, underhållstöd, bostadsbidrag med mera.

Rätt till bistånd

Den som har tillgångar i form av aktier, kapitalvaror, arv eller liknande ska använda dem i första hand innan rätt till ekonomiskt bistånd föreligger. Eventuell egendom, mark eller fastighet kan också påverka rätten till bistånd.

Det är meningen att det ekonomiska biståndet ska vara ett tillfälligt stöd för att hjälpa den sökande att återfå egen försörjning.

Information

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd, ring 018-34 70 00 /vuxenenheten.

Den som inte har haft ekonomiskt bistånd förut och vill ansöka eller har frågor om detta kan ringa till nybesökstelefonen måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 09.00-10.00 och tisdag kl 13.00-14.00 via kommunens växel, telefon 018-34 70 00.

Följ ditt ärende via vår e-tjänst

När du sökt försörjningsstöd i Knivsta kommun kan du i vår nya e-tjänst se hur det går med ditt ärende, utan att behöva ringa eller besöka oss.

I e-tjänsten kan du se:

  • när din ansökan kom in och när den behandlas
  • om någon handling saknas
  • vad beslutet blev och varför
  • när du får pengar och hur mycket
  • vem som är din handläggare

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna logga in på tjänsten. Om du inte har någon e-legitimation kan du få det via din bank.
E-tjänsten når du dygnet runt från din smartphone, surfplatta eller dator.

Du kan inte söka försörjningsstöd digitalt, det gör du via pappersblankett.