Till undermeny Karta Kontakt

Ekonomi, socialbidrag

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att en kommuninvånare som behöver hjälp och stöd också får det. Ekonomiskt bistånd kan efter individuell prövning beviljas den som inte kan tillgodose behoven på annat sätt.

Förutom försörjningsstöd har man möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till exempelvis för begravningskostnader, flyttkostnader eller andra mer långvariga eller tillfälliga behov.