Till undermeny Karta Kontakt

Funktionsnedsättning, funktionshinder

Tidigare användes benämningen handikapp, idag är det ersatt med begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Definitionen för begreppet funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och för begreppet funktionshinder en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

Kommunens verksamheter för personer med funktionshinder omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. Verksamheterna syftar till att ge:

  • Stöd för att underlätta boendet och bryta isolering
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Stöd för att delta i samhällslivet
  • Stöd för att delta i fritidsaktiviteter
  • Möjlighet för anhöriga att få avlösning
  • Tillsyn i anslutning till skoldagen
  • Möjlighet till miljöombyte
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service
  • Meningsfull sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder

Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SOL) lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS).