Till undermeny Karta Kontakt

Invandring och integration

Integration är en process som innebär att två delar närmar sig varandra för att bli en helhet. Den som kommer till ett nytt samhälle ska lära sig hur det samhället fungerar för att själv kunna fungera i det. Samtidigt ska samhället göra sig fungerande för den befolkning det har.

Varje människas värde är lika, oberoende av etnisk och kulturell bakgrund eller trosuppfattning. FN:s principer om mänskliga rättigheter och de elva europeiska grundprinciperna för integration är utgångspunkten för kommunens policy för integration och sammanhållning. Policyn är antagen av kommunfullmäktige och finns att läsa via länk till höger på sidan. 

 

  • Senast uppdaterad 1 dec 2016