Till undermeny Karta Kontakt

Arbete och utbildning

Socialtjänstkontoret hjälper till med en första kontakt med Arbetsförmedlingen för personer med arbetsförmåga.

Arbetsmarknadsenheten hjälper till med arbetspraktik i avvaktan på arbete. De kan också bistå med validering (värdering, dokumentation) av tidigare utbildningar.

Som nyanländ har de flesta rätt att ingå i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Se länk till höger för mer information.

I etableringen ingår svenskundervisning antingen genom den kommunala vuxenutbildningen (se SFI, Svenska för invandrare i vänstermenyn) eller svenskundervisning på högre nivå på andra skolor.

Samhällsorientering är en obligatorisk del av etableringen och består av olika moduler för att underlätta för den som är nyanländ att etablera sig i samhällslivet och arbetslivet.

Barn, unga och rätt till skolgång 

Alla barn har rätt till skolgång, oavsett om barnet är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Läs mer i högerspalten.

För ungdomar som nyss har anlänt till Sverige finns Språkintroduktion (Sprint). Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.