Till undermeny Karta Kontakt

Flyktingmottagande

Jordglob

Många människor är på flykt från sina hemländer och vissa kommer till Europa och Sverige.

I en sådan situationen behövs insatser från alla viktiga samhällsaktörer, däribland kommunerna.

Migrationsverket ansvarar för att ge de flyktingar som kommer till Sverige möjlighet att söka asyl. De ansvarar även för att erbjuda boende under asyltiden för den som behöver. Migrationsverket har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Knivsta om att hyra lokaler för att driva ett boende för asylsökande i Knivsta. I boendet vistas personer en kort tid, i nuläget inför utresa från Sverige.

Asylsökande ensamkommande barn anvisas till kommuner enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA). I Knivsta kommun finns två kommunala hem för vård eller boenden (HVB) för ensamkommande barn. Ensamkommande barn kan också bo i familjehem och på privata HVB. I kommunen finns även ett antal privata HVB där andra kommuner placerar ensamkommande barn. Från 18 och upp till 21 år har kommunen insatser utifrån individuella behov för ensamkommande barn som flyttat till lägenheter, så kallad 18+ -verksamhet. 

Från 1 mars 2016 gäller en ny lag, Bosättningslagen (2016:38) som innebär att nyanlända personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande grund - samt anhöriga till dessa personer - blir anvisade till en kommun för bosättning. Enligt lagen är kommunen skyldig att ta emot och ordna bostad till dessa personer. Enheten för nyanlända är ansvariga för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända vuxna och familjer.