Till undermeny Karta Kontakt

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa är det landstinget som ansvarar för specialistvården. Kommunen ansvarar för stöd i hemmet, liksom för fritid och sysselsättning.

Besöksadress:
Behöver du akut psykiatrisk omhändertagande kontakta
Psykiatriska akutmottagningen
tfn 018-611 25 00
Psykiatrins hus
Akademiska sjukhuset ingång 12

 

  • Uppgiftslämnare: Louise Rodhe
  • Senast uppdaterad 9 nov 2017