Till undermeny Karta Kontakt

Barn och unga med psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Ibland fungerar inte livet som man vill. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra. 

Portal med mer information

Via Sagaportalen hittar du på ett och samma ställe all hjälp som samhället erbjuder barn och unga med psykisk ohälsa. Du kan läsa om olika verksamheter som finns, vart du kan vända dig och vilka orsakerna kan vara till att barn och unga mår dåligt. 

Sagaportalen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppsala läns landsting tillsammans med kommunerna i Uppsala län. Syftet är att det ska vara lätt för barn, ungdomar och deras familjer att söka och få hjälp om de behöver det.

  • Uppgiftslämnare: Ulrika Brugård
  • Senast uppdaterad 24 sep 2013