Till undermeny Karta Kontakt

Nyttig träning att cykla till skolan

Barn på cykelväg. Foto T Uggla Kerrou

Det är vanligt att föräldrar skjutsar sina barn av omsorg om dem. Men allra oftast vore det bättre om barnen fick gå eller cykla till skolan.


Motion är bra för hälsan och bidrar till bättre inlärnings- och koncentrationsförmåga. Barn som går till skolan med sina kompisar upplever ofta skolvägen kortare. När barnen väl kommer till skolan har de redan ”pratat av sig” och de är mer fokuserade på skolarbetet vid första lektionen.

Barn som går eller cyklar till skolan får träning i att ta sig fram i sin närmiljö, blir handlingskraftiga och får bättre självförtroende. Barnen blir mer självständiga och mindre beroende av de vuxnas scheman och tider. Mindre barn behöver sällskap av sina föräldrar på sin skolväg, men får då också värdefull träning i bedöma trafik. Erfarenhet kan barnen bara få genom att röra sig i trafiken.

Se en film om barns skolresor via länk till höger.

 

  • Redaktör: Annika Blom
  • Uppgiftslämnare: Kristina Nyström
  • Senast uppdaterad 17 sep 2013