Till undermeny Karta Kontakt

Förslag om utbyggnad till fyra spår

Tågresenär

 

I förslaget till ny nationell transportplan förespråkar Trafikverket en utbyggnad av spårkapaciteten till fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala län fram till Uppsala central.

Bakgrunden är att Trafikverket funnit att infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – i hög grad bidrar till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. Stråket mellan Uppsala och Stockholm är också en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige. 

Förslaget om utbyggnad till fyra spår är villkorat. Det förutsätter att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Man syftar här på det arbete som genomförs av regeringens samordnare för att få till ökat bostadsbyggande i regionen. För Knivstas del nämner samordnaren 12 000 nya bostäder i Nydal och 10 000 i Alsike som en möjlighet.

Antalet bostäder ska förhandlas

Antalet bostäder ska nu förhandlas mellan Knivsta kommun och staten. Inför och under förhandlingen ska kommunen ta ställning till vilka åtaganden kommunen kan och vill göra. Just nu pågår diskussioner kring denna fråga inom de politiska partierna. Flera av dem har bjudit in kommuninvånarna till möten för att diskutera frågan.

Läs mer om förslagen och om kommunens synpunkter

På dessa sidor ger vi en sammanfattning av Trafikverkets förslag till förbättrad infrastruktur och förslaget från regeringens samordnare om ökat bostadsbyggande. 

Vi ger också en bild av hur Knivsta kommun ser på förslagen om utbyggnad.

I menyn till vänster på sidan finner du länkar till mer information.

 

  • Senast uppdaterad 4 okt 2017