Till undermeny Karta Kontakt

Lekplatser

lekparksgunga

 

Många lekplatser hör till förskolor och skolor, men kommunens allmänna lekplatser är till för alla barn. Parkgruppen ansvarar för utrustning och fallunderlag. Besiktning och kontroll av lekplatserna utförs enligt gällande regler, en gång om året.  

Barn har rätt till både roliga och säkra lekplatser. Om du som besöker lekplatsen upptäcker fel på utrustningen får du gärna höra av dig till kommunen.

I spalten till höger finns kartor som visar var lekplatserna finns.