Till undermeny Karta Kontakt

Aktuellt inom gator och vägar

Vägskylt, gatuarbete

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten, grävningar, asfaltering, schaktning med mera

Trafikpåverkande på E4 6-19 november

Information från Trafikverket

På E4 norr om Knivsta måste vägen grävas av för att lägga dit ny trumma. Arbetet görs eftersom trumman riskerar att kollapsa och därför stängs trafiken av i en körriktning i taget, en vecka i varje körriktning. 

Brunnbyvägen

Vattenfall El kommer att gräva ner elkablar utmed Brunnbyvägen under perioden 24 oktober till 10 november. Sträckan som berörs är gång- och cykelbanan mellan Stenbrottsgatan och fram till Lustigkullagatan. 

Fiberinkopplig

Under perioden 23 oktober till 22 november kommer IP-Only/EltelNetworks att gräva gropar för fiberinkoppling i centrala Knivsta.

Kapellvägen-Trunstavägen

Nytt staket ska sättas upp utmed gång- och cykelbanan vid Kapellvägen/Trunstavägen mot järnvägen. Arbetet pågår mellan 2 oktober och 10 november.

Hyvelgatan

NCC kommer att utföra beläggningsarbeten samt anlägga ny trottoar på Hyvelgatan från och med onsdag 18 oktober till och med 10 november. Sträckan det gäller är från Lodgatan/Hyvelgatan ner mot Fredells Byggvaruhus. Framkomligheten kommer att vara begränsad.

Asfalteringsarbete Brunnbyvägen

Måndagen 18 september kommer trafiken på Brunnbyvägen mellan Sättragatan och Norra Alängsvägen regleras med flaggvakter på grund av ett större asfalteringsarbete.

Trunstavägen

Schakt för förstärkning av elnät kommer att ske mellan 21 september och 31 oktober på Trunstavägen i korsningen med Aprikosvägen. 

Genv./Forsbyv./Eriksbergsv.

Roslagsvatten AB schaktar för vatten och avlopp utmed Genvägen. Arbetet beräknas vara färdigt sista oktober.

Avstängd gång- & cykelväg

Gång- och cykelvägen, längs med Brunnbyvägen vid Stenbrottsgatan, kommer periodvis att vara avstängd fram till våren 2017. Av trafiksäkerhetsskäl kommer allmänheten att hänvisas in på Stenbrottsgatan under avstängningarna. 
  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 11 apr 2016