Till undermeny Karta Kontakt

Aurora 17 så påverkas du

Under september månad genomför Försvarsmakten den största militärövningen i sitt slag på över 20 år. Knivsta kommun är en av de områden i Uppsala län som kommer att beröras, då mycket försvarsmaktspersonal och fordon kommer finnas i omlopp. Dessutom deltar utländska soldater och fordon i övningen.

Så här påverkas Knivsta kommun
Fredag den 22 september mellan cirka klockan 06.00 – 14.00 är det begränsad framkomlighet på E18 mellan Enköping och Kungsängen. Ett körfält kommer då att stängas av för att förflytta stridsvagnar och stridsfordon i riktning österut. Det kan bli problem för alla som pendlar till sitt arbete i Knivsta.

Samtidigt kommer det även att vara begränsad framkomlighet på den gamla vägen mellan Enköping i riktning österut och fram till Skokloster. Vägen ut till Skokloster är både smal och krokig, vilket gör att det kan bli svårt att ta sig fram med bil. Det är bra att känna till att övningen kan påverka vardagen om du bor i området.


Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm. Detta medför större belastning på vägnäten. Påverkan på vägnätet i knivstaområdet gäller vägarna 255 och 263.

Knivsta kommun har informerat de kommunala verksamheter, exempelvis skola och hemtjänst som kan påverkas av övningen.


Frågor om övningen Aurora

Om övningen – se Försvarsmaktens webb

Telefon -  Försvarsmakten, 08-788 88 88

 

 

  • Senast uppdaterad 13 sep 2017