Till undermeny Karta Kontakt

Parkering

Pendlarparkering. Foto IM Söderberg

Pendlarparkering Knivsta

 

Knivsta har flera anordnade parkeringsplatser, främst i tätorten. Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkeringar som är avgiftsbelagda. Dessa kan även användas för korttidsparkering.

Avgiftsfria pendlarparkeringar

Det finns två avgiftsfria pendlarparkeringar centralt, den ena vid Aprikosvägen i Östra Ängby och den andra på Södra Stationsvägen, vid reningsverket. Tillåten tid för parkering är 48 timmar.

I anslutning till E4:ans påfart finns en avgiftsfri pendlarparkering för såväl bilar som cyklar. Pendlarparkeringen ligger vid Gredelbyleden mitt emot infarten till Ar. Flera busslinjer stannar vid parkeringen. Tillåten tid för parkering är 48 timmar.

Avgiftsbelagda pendlarparkeringar

Vid parkering längre än två timmar i Knivsta centrum ska man betala parkeringsavgift. Detta gäller vardagar mellan kl 06 och 18.

Här finns mer information om parkeringsavgifter och de bestämmelser som gäller i Knivsta centrum.

Korttidsparkering med p-skiva

I Knivsta centrum finns platser för två-timmarsparkering dels på parkeringsplatser, dels längs med gatorna i centrum. På Sågverkstorget finns 30 platser för två-timmarsparkering. In- och utfart till parkeringen sker via Staffansvägen. Vid all korttidsparkering i Knivsta centrum krävs det parkeringsskiva som kan hämtas i Kontaktcenter Knivsta på bottenplan i Kommunhuset. Parkeringsskiva krävs vardagar kl 06.00-18.00. 

Moped- och MC-parkering

På både norra och södra delen av pendlarparkeringen längs med Centralvägen finns det avgiftsfria parkeringsplatser för moped och motorcykel. Det finns också platser utmed Staffansvägen, nära korsningen med Gredelbyvägen. 

Parkeringsövervakning

I dagsläget har Knivsta parkeringsövervakning som sköts av Safe Security. 

  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 12 okt 2016