Till undermeny Karta Kontakt

Renhållning och snöröjning

Vinterväg i Knivsta. Foto IM Söderberg

 

Sopning av gator och andra offentliga platser sköts genom externa entreprenörer och av kommunens parkgrupp.  

Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar i centralorten och i nya Alsike.

Inom området finns även kvartersgator som sköts av enskilda väghållare. I övriga kommunen är Vägverket väghållare för Europa-, riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare som sköter det mindre vägnätet.

Papperskorgar och skräp

Kommunens parklag tömmer papperskorgarna på torg och offentliga platser. Hundlatrin går bra att kasta både i papperskorgar och latrintunnor. Sopcontainrar för återvinning finns på återvinningsstationerna och återvinningscentralen.

  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Mikael Runnedal
  • Senast uppdaterad 29 mar 2017