Till undermeny Karta Kontakt

Lotteritillstånd

Lotterier för allmänheten regleras i lotterilagen (1994:1000). Huvudregeln är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd. Ansökan om tillstånd och registrering enligt §§ 16 och 17 görs hos kommunen. Vad som gäller för tillståndsfria lotterier (§§ 19 och 20) kan ni läsa mer om i informationsskrift en som finns under mer information till höger.

Registrering eller tillstånd?

En registrering (§ 17) gäller under tre år, och under den tiden kan ni anordna lotterier utan att ansöka om tillstånd för varje lotteri. Man ska dock anmäla vaje lotteri till kommunen och utsedd kontrollant. Ett enskilt tillstånd är att rekommendera om man vet att det är ett stort lotteri man ska anordna, men annars bör föreningen istället ansöka om en registrering.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ta ut en avgift om 300 kr för ansökan om tillstånd och en avgift om 300 kr för ansökan om registrering.

Till höger hittar du mer information om lotterilagen och de ansökningsblanketter du behöver.

  • Senast uppdaterad 24 apr 2017