Till undermeny Karta Kontakt

Forsbyån

Forsbyån. Foto J Edling

Forsbyån nedströms Forsby flödar i en naturlig bäckravin. Här skuggar gamla alar och häggar den slingrande å-fåran. På våren är forsen bred och brusande och under sommaren lugn och mörk.

En gammal brusten fördämning skapar små vattenfall och lugnare partier. Strömstare och näktergal trivs i den ostörda miljön.

Här passerar Upplandsleden, och en grillplats finns i ravinen. En enkel bro över ån gör vandringen enklare.

  • Nedströms flyter Forsbyån ut i åkerlandskapet och förenas med Knivstaån med utlopp i Garnsviken. Klicka på länken till höger för att få mer information om Upplandsleden.
  • Avstånd från Knivsta centrum: 6 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Med bil: Kör mot Vassunda, efter ett par km kör vänster mot skottsila/vickeby. Följ den slingriga grusvägen till en T-korsning, tag där vänster och därefter nästan omedelbart till höger mot Hova. Där vägen gör en vinkelrät kurva åt höger finns möjlighet att ställa bilen i åkerkanten. (var noga med att inte ställa bilen i vägen för jordbrukarens transporter) härifrån är det en promenad på ca 500 meter på en mindre körväg fram till ån.
  • Till fots: följ Upplandsleden från Knivsta station till Forsbyån. Det är en lättvandrad etapp på ca 4 km.
  • Service: Grillplats och markerad upplandsled.