Till undermeny Karta Kontakt

Gredelby hagar och Trunsta träsk

Gredelby hagar. Foto J Edling

 

Strax norr om Knivsta tätort ligger Gredelby hagar och Trunsta träsk.

Hagarna ner mot Trunsta träsk är historiska jordbruksmarker, med flertusenåriga spår av åkrar och hägnader. På de magra backarna har människorna i Gredelby by i många hundra år haft sina djur på bete, och på ängarna runt dåvarande Trunsta sjö har man skördat vinterfoder. Djuren har alltid varit en viktig del av landskapsbilden och så är det fortfarande. Om man besöker hagen i midsommartid kan man själv uppleva den rika blomsterprakt som de betande djuren har skapat.

Från 2005 till 2009 har ett restaureringsprojekt pågått i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Ideella krafter har röjt sly och ris, eldat och räfsat för att på så sätt släppa in mer solljus. Arbetet kan redan märkas i att fler växt- och djurarter nu trivs och utvecklas i området. Ett fågeltorn i hagmarken ger goda möjligheter att se rastande och häckande fåglar i vattnet och de stora vassruggarna. Kom gärna en försommarkväll och lyssna på nattsångare.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 1,5 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: med bil: Tag Gredelbyleden österut. Kör till vänster, in på Boängsvägen. Tag vänster vid skylt till Gredelby hagar. Parkera på anvisad plats.
  • Till fots: Du går norrut. Från järnvägsstationen, tag Apoteksvägen, gå till vänster på Gredelbyvägen. Efter 500 meter passeras gångtunnel under Gredelbyleden. Följ gångvägen och gå till höger innan du kommer till Gredelbybron. Följ gångvägen förbi bostadsområdet. Just norr om radhusen ligger hagen.
  • Service: markerad stig till fågeltornet
  • Övriga upplysningar: Under sommarhalvåret betas hagarna av nötdjur. Det brukar vara en flock djur med kor, kalvar och tjur. När du besöker hagen är det viktigt att respektera djuren och lämna dem i fred. Alla grindar skall vara stängda.