Till undermeny Karta Kontakt

Pinglaström, Knivstaån och Lövstaån

Pinglaström, Knivstaån och Lövstaån. Foto J Edling

 

Allt regn- och smältvatten i Knivsta kommun rinner så småningom ut i Mälaren. Stora delar av Lunsen, Knivsta och Alsike tätorter och Valloxen-Säbysjön avvattnas i samma å.

Ån byter namn flera gånger. Pinglaström inne i Lunsenområdet byter namn till Knivstaån när den passerar genom Knivsta tätort och slutligen till Lövstaån, som mynnar ut i Garnsviken som är en del av Mälaren.

Söder om Trunsta träsk är ån till stora delar uträtad och liknar mest ett brett dike där den rinner mellan åkrarna och genom tätorten Knivsta.

I centrala Knivsta finns en sträcka där ån flyter fram i breda svängar på ett mer ursprungligt sätt.

Pinglaström i Lunsenområdet är en vacker ringlande skogsbäck med höga naturvärden.

Säbyån mellan Säbysjön och Knivstaån har i jämnhöjd med Kvarngården ett fint lopp i en stenig fåra.

Kölingen och Trunsta träsk är två våtmarker längs åloppet som också kan erbjuda fina naturupplevelser med sitt fågelliv och sin frodiga växtlighet.

Pinglaström

  • Avstånd från Knivsta centrum: Sex km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Kör Gredelbyleden mot Vassunda, tag Trunstavägen åt höger direkt efter Gredelbybron. Efter två km sväng höger mot Alsike. Efter ytterligare två km går vägen på en bro över järnvägen. Strax innan väljer man istället att svänga till vänster och köra under bron, längs med järnvägen. Här blir vägen smalare och efter cirka en km kan man se ån som leds i en trumma under vägen. Ställ bilen i vägkanten och gå in i skogen åt höger.