Till undermeny Karta Kontakt

Kungshamn-Morga

Kungshamn-Morga. Foto J Edling

 

I väster kantas Knivsta kommun av Ekolns stränder. Här öppnar sig Mälarnaturen, med en varierad landskapsmosaik; åkrar och bergknallar, grunda vassbevuxna vikar och branta bergspartier.

I den norra delen av Ekoln ligger naturreservatet Kungshamn-Morga. Inom naturreservatet kan man få uppleva orörda naturskogar med stora lövträd och resliga tallar i jätteformat. Rika betesmarker sluttar ned mot sjön och betade strandängar, sandstränder och klippor möter vattnet.

Sommartid finns flera fina platser för bad och vintertid kan isarna vara fyllda av skridskoåkare.

I området finns ett lättillgängligt stigsystem med vägvisare som gör det lätt att hitta. Eftersom området är naturreservat är det inte tillåtet att elda eller övernatta inom området. Kungshamn-Morga förvaltas av Stiftelsen Friherre Carl Cederströms Minne som också äger marken.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 13 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Kör Gredelbyleden mot Vassunda. I Vassunda sväng höger på väg 255 mot Uppsala. 8 till 9 km från Vassunda finns tre större parkeringsplatser i anslutning till väg 255. Välj någon av parkeringarna och vandra eller cykla längs med stigar ner mot vattnet.
  • Service: I Djupviken och på Oxtorget finns torrtoalett. Kommer man med rullstol eller barnvagn är det lättast att ta sig till vattnet via den parkering som ligger öster om 255 (tredje parkeringen om man kommer från Knivsta). Här är stigen bred och ganska jämn, men på vissa sträckor ganska brant.
  • Övriga upplysningar: Vid parkeringarna finns anslagstavlor med information från länsstyrelsen om naturreservatet. Besök också Länsstyrelsens hemsida om du vill hitta mer information om området.