Till undermeny Karta Kontakt

Storån

Storån


Storån är ett biflöde till Sävjaån som rinner genom ett mestadels öppet åkerlandskap på Laggaslätten och är en utmärkt lokal för fågelskådning året runt.

På vårar och höstar svämmar ån ofta över och då flockas stora mängder änder, gäss och vadare. På vintern lockar platsen bland annat småfågelflockar och olika rovfåglar.

Storån har även höga naturvärden i själva vattendraget, och i sjösystemet som ån tillhör finns sällsynta och hotade arter som utter, asp, nissöga och stensimpa.

Asp. Bild från Fiskeriverket

  • Sävjaån med dess biflöden är faktiskt en av de få åarna i Uppland utan vandringshinder för fisk. Storån är en del av den så kallade Långhundraleden som en gång i tiden fungerade som en vattenförbindelse mellan Uppsala och Östersjön.
  • Avstånd från Knivsta centrum: 10-15 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Storån rinner mellan åkrar längs med dalgången mellan Husby-Långhundra, Östuna och Lagga. Östuna kyrka, eller Örby är exempel på bra utgångspunkter för att titta på fåglar. Kör från Knivsta, tag väg 77 mot Norrtälje. Sväng vänster mot Östuna efter drygt 8 km. Efter 2 km hittas Östuna kyrka. Efter ytterligare 5 km sväng höger mot Lagga ka och stanna till vid Örby, där vägen går över ån.
  • Övriga upplysningar: Storån ingår som en del i ett Natura 2000-område kallat Sävjaån-Funbosjön, vilket betyder att det är utsett till ett särskilt skyddsvärt område/naturtyp av EU.