Till undermeny Karta Kontakt

Tomtasjön

Tomta sjön


Tomtasjön är en igenvuxen slättsjö som numera är en våtmark.

Det är en välkänd lokal bland fågelskådare, där man bland annat kan få se och höra flera olika sångare i vassruggarna under ljusa försommarnätter. Det finns även ett rikt fågelliv i de örtrika och fuktiga skogarna på västra sidan om våtmarken.

Nordväst om den igenväxande sjön finns en vacker ekbacke med stora grova ekar, som betas regelbundet. Här kan man gärna stanna till och betrakta den vidstäckta utsikten av det omgivande odlingslandskapet. I den norra delen av våtmarken finns också ett äldre fågeltorn.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 2 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Gå till fots eller tag bilen till Västra Ängby. Parkera vid Ängby park. Tomtasjön ligger bortanför åkrar och energiskogsodlingarna nedanför Ängbys bebyggelse. Eftersom sjön är dikad i flera omgångar får man leta efter de övergångar som finns. Följ diket norrut till den traktorbro som finns.