Till undermeny Karta Kontakt

Kurator

Kurators uppdrag är att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det psykosociala perspektivet. Det sker genom konsultation, handledning, fortbildning och metodutveckling till ledning och personal. Det sker också genom samtalsstöd till elever och elevgrupper.

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam.
Kurator har öppen mottagning på högstadieskolorna och gymnasiet.

Kontaktuppgifter:

Alsike skola
Ingrid Lundén
Tel: 018-34 72 62
ingrid.lunden@knivsta.se

Anna Wretler Björk
Tel: 018-34 78 69
anna.wretler-bjork@knivsta.se

Brännkärrsskola
Ingrid Lundén
Tel: 018-34 72 62
ingrid.lunden@knivsta.se

Högåsskolan, Ängbyskolan, Lagga skola och Långhundra skola 
Johanna Hedström
Tel: 018-34 71 12
johanna.hedstrom@knivsta.se

Thunmansskolan, Segerstaskolan
Linda Backman
Tel: 018-34 71 01
linda.backman@knivsta.se

Sjögrenska gymnasiet
Jessica Juringe
Tel: 018-34 72 18
jessica.juringe@knivsta.se

 

 

  • Redaktör: Anna Hedenskog
  • Uppgiftslämnare: Anna-Lena Persbacke
  • Senast uppdaterad 26 jun 2017