Till undermeny Karta Kontakt

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att främja barns och elevers utveckling och lärande. Detta sker genom observation, kartläggning, konsultation, handledning och metodutveckling. 

Elevhälsans två specialpedagoger har hela kommunen som sitt arbetsfält. Skolornas elevhälsoteam har tillgång till dessa specialpedagoger. Varje skola har dessutom tillgång till egen personal med specialpedagogiskt uppdrag. 

Kontaktuppgifter:

Inriktning förskola
Barbro Sandberg
Tel: 018 - 34 72 65
barbro.sandberg@knivsta.se

Huvudinriktning förskola 
Åsa Lövgren 
Tel: 018 - 34 70 44
asa.lovgren@knivsta.se

Huvudinriktning grundskola och gymnasieskola
Sara Rådbo
Tel: 018 - 34 78 56
mailto:sara.radbo@knivsta.se  • Redaktör: Anna Hedenskog
  • Uppgiftslämnare: Anna-Lena Persbacke
  • Senast uppdaterad 26 jun 2017