Till undermeny Karta Kontakt

Bedömning, betyg

Från och med läsåret 2011/12 införs en ny betygsskala, vilken innefattar sex betygssteg A, B, C, D, E och F.

A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Nationellt fastställda kunskapskrav finns till de nya kursplanerna för A, C och E.

Från och med höstterminen 2012, sätts betyg varje termin från årskurs 6. Eleverna ska informeras av sin lärare om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.

Ytterligare frågor runt betygsättning och bedömning svarar rektor eller undervisade lärare på.