Till undermeny Karta Kontakt

Frånvaro, ogiltig

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskapet.

Läs rutiner kring ogiltig frånvaro via länken här till höger.

  • Senast uppdaterad 5 maj 2017