Till undermeny Karta Kontakt

Lov- och sommarskola

Pennorlinjal

Lovskola sommarlovet 2017

Knivsta kommun erbjuder elever i åk 7, 8, 9 inklusive förberedelseklass i dessa åk samt elever som läser grundskolekurser på gymnasiet och riskerar att inte nå kunskapskraven extra undervisning. De ämnen man undervisas i är matematik, svenska eller svenska som andra språk, engelska samt handledning i samhällsorienterade ämnen under perioden 13-22 juni. Eleverna får möjlighet att studera med stöd av lärare och förstelärare i kommunen. Undervisningen anpassas efter elevens individuella behov. Eleverna anmäls till sommarskolan efter diskussion med mentor och vårdnadshavare.

Innan lovskolan startar skickas erbjudande om plats och vidare information hem till berörda vårdnadshavare.

Undervisningen sker på Thunmanskolan klockan 9-11 samt 12-14. De elever som deltar i båda lektionspassen erbjuds lunch. Eventuella resekostnader till skolan bekostas av elevens ordinarie skola.

För ytterligare information kontakta rektor på respektive skola.