Till undermeny Karta Kontakt

Särskola

Då funktionshinder eller andra omständigheter kräver särskild form av undervisning ska barnet få det stöd det behöver.

Knivsta har ingen egen särskola. De elever som behöver särskoleundervisning får skolskjuts in till skolor i Uppsala.