Till undermeny Karta Kontakt

Val av skola

 

Förskoleklass

Skolvalet stängde den 15 februari. Är man nyinflyttad eller saknar e-tjänst kan man erhålla en blankett via Kontaktcenter eller hämta den i vårt blankettarkiv på webben. Blanketten heter Anmälan till förskoleklass.

Val av skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan och att inte andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts. Vid val av fristående skola, kontakta skolan för att ställa er i kö. Mer information om varje skola finns på skolornas egna webbplatser. Läs mer om Knivstas skolor via länken till höger på sidan.

Byte av skola 

Om ditt barn redan går i skolan och önskar byta till en annan skola, bör du kontakta rektor vid barnets nuvarande skola och vid den önskade skolan.

Resor till skolan

Elever som själva har valt skola kan ha rätt till busskort med befintlig skolskjutsning och linjetrafik. Skolskjuts anordnas endast till den skola eller förskoleklass som kommunen reserverat. Reglerna för skolskjuts finns fastställda i kommunens skolskjutsreglemente. Mer information finns via länk till höger på sidan.

Kontakt och mer information

Har du allmänna frågor om möjligheterna att välja skola, kontakta Knivsta kommun
Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se