Till undermeny Karta Kontakt

Gymnasiesärskola

Då funktionshinder eller andra omständigheter kräver särskild form av undervisning, ska barnet få det stöd det behöver.

Knivsta har ingen egen särskola. Därför undervisas de elever som behöver särskoleundervisning  i skolor i Uppsala.