Till undermeny Karta Kontakt

Vilket stöd finns att få?

Knivsta kommun har ett genomtänkt, inkluderande synsätt där ledorden i Barn- och elevhälsoplanen är att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för lärande. 

I kommunen samarbetar psykologer, kuratorer, specialpedagoger, en pedagog ansvarig för kommunens Skoldatatek, skolsköterskor och skolläkare i ett elevhälsoteam benämnt elevhälsan. 

Medarbetarna i elevhälsan är centralt anställda men verkar lokalt, på de enheter de är anvisade. De lokala elevhälsoteamen ansvarar rektor för, med ett tydligt uppdrag att utnyttja alla professioner inom den lokala elevhälsan tvärprofessionellt. Läs mer under rubriken Elevhälsan.

Knivsta har ett eget Skoldatatek som arbetar för elever i behov av särskilt stöd, främst med fokus på läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter. Genom att öka medvetenheten om vilka alternativa verktyg för lärande som finns och vilka svårigheter de kan underlätta, ökar Skoldatateket möjligheterna för varje enskild elev att nå målen utifrån sina förutsättningar. Läs mer under Elevhälsan.