Till undermeny Karta Kontakt

Hälsofrämjande arbete i förskola och skola

Hälsofrämjande arbete i förskola och skola

Knivsta kommun driver sedan 2016 ett utvecklingsarbete med fokus på elevers hälsa och välmående. Satsningen är riktad till elever, föräldrar och personal och drivs för att kommunens barn och ungdomar ska må bättre. En utgångspunkt är att hälsa och lärande går hand i hand. När eleverna mår bra får de lättare att fokusera på skolarbetet. Det leder i sin tur till bra arbetsmiljöer för både elever och personal.

Bakgrund

När Region Uppsalas rapport från ”Liv och Hälsa Ung” kom 2015 visade resultatet att fler av kommunens äldre elever, framför allt flickor, mådde sämre än tidigare, att fler upplevde otrygghet och trivdes sämre i skolan.

Det blev det startskottet för ett förebyggande utvecklingsarbete i kommunen. Det gjordes intervjuer med elever och skolor upprättade handlingsplaner. En projektgrupp bildades med skolchef, verksamhetschef för Elevhälsan, utvecklingschef, skolsköterska, kuratorer och rektorer. Gruppen inventerade hur behoven såg ut.

Kompetensinvesteringar 2017

Med hjälp av statliga medel från Skolverket för hälsofrämjande skolutveckling har flera kompetensinvesteringar genomförts inom förskolan och skolan. Under 2017 fick Knivsta kommun 720 000 kronor i bidrag från Skolverket och pengarna användes till följande:

  • Elever har fått utbildning i stresshantering, mat och sömn, nätet och HBTQ-frågor.
  • Föräldrar har bjudits in till föreläsningar på temat stress, mat och sömn och nätet.
  • Personal har utbildtas i olika verktyg som man vet fungerar för att stärka elevers mående. Det handlar bland annat om metoder för pedagogiska samtalsmodeller, hur man bemöter stress, oro och brist på självkontroll, samt utveckling av hälsoråd.

Arbetet fortsätter 2018

Skolverket har beviljat ytterligare medel till hälsofrämjande arbete i förskolan och skolan i Knivsta kommun för 2018. Skolverket skjuter till 1,1 miljoner kronor som ska användas till att:

  • Genom nätverket av förstelärare, som leds av Uppsala universitet, ska det relationella lärandet implementeras hos alla  vilket kommer stärka våra elever.
  • Utveckla det nuvarande nätverket för idrottslärare i kommunen. Varje skolas idrottslärare ska involvera övriga i skolan så att den dagliga fysiska aktiviten utökas för eleverna. Uppbyggnad av aktivitetsbanor på varje skola.
  • Erbjudande om mindfulness och yoga till elever och personal, vilket kommer vara ett steg mot ökat välmående.
  • Elevhälsans kompetensinvestering från föregående år ska implementeras och förankras ute i skolorna.

 

  • Senast uppdaterad 22 mar 2018