Till undermeny Karta Kontakt

Kartor, mätning, GIS

I Knivsta kommun har Bygg- och miljökontoret ansvar för kart- och mätverksamhet, som nybyggnadskartor och utstakning av byggnader. Dit kan man vända sig om man till exempel vill uppföra en ny– eller tillbyggnad inom planlagt område eller inom samlad bebyggelse.

GIS betyder geografiskt informationssystem, det vill säga att man samlar och  presenterar kommunal information i form av kartor. Det finns också möjlighet att koppla ihop systemet med databaser, register och andra system  vilket underlättar analyser och bidrar till att öka effektiviteten inom kommunens verksamheter.

Kvalitetsdeklaration för Kart-& mät har antagits av kommunfullmäktige september 2014. Följ länk i högerspalten för att ta del av den.

Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och kontrollmätning finns uppdaterad i högerspalten. 

  • Senast uppdaterad 17 sep 2019