Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 

ANSLAG/BEVIS

Beslut § 24 från socialnämndens sammanträde den 14 februari 2019

 

Protokollsutdrag § 24 finns justerat från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-02-14
Anslaget sattes upp 2019-02-15
Sista dag för överklagande är 2019-03-08
Anslaget tas ner 2019-03-09

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


ANSLAG/BEVIS

Beslut § 14 från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 11 februari 2019 

Protokollsutdrag § 14 finns justerat från sammanträdet

Protokollet justerades 2019-02-11
Anslaget sattes upp 2019-02-12
Sista dag för överklagande är 2019-03-05
Anslaget tas nr 2019-03-06

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun 


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 28 januari 2019

 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

 

Protokollet justerades 2019-02-07
Anslaget sattes upp 2019-02-08
Sista dag för överklagande är 2019-03-01
Anslaget tas ner 2019-03-02

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 

UNDERRÄTTELSE

 

Detaljplanändring Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791, Knivsta kommun

Härmed blir ni informerade om granskning för ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791, från och med den 6 februari 2019 till och med den 6 mars 2019.

Planläggningen sker med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och avviker från översiktsplanen. 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen SBK 2018-000004.

Sista inlämningsdatum: 6 mars 2019.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planen finns tillgänglig att läsa här.


KUNGÖRELSE

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder den 13 februari 2019, kl 18.00, i Tilassalen, Knivsta kommunhus.

Dagordningen och handlingarna finns publicerade på hemsidan.

 


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 januari 2019

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-02-01
Anslaget sattes upp 2019-02-02
Sista dag för överklagande är 2019-02-23
Anslaget tas ner 2019-02-24

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från valnämndens sammanträde den 23 januari 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet förvaras i Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Protokollet justerades 2019-01-31
Anslaget sattes upp 2019-02-01
Sista dag för överklagande 2019-02-22
Anslaget tas ner 2019-02-23

 


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 22 januari 2019 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades 2019-01-29
Anslaget sattes upp 2019-01-30
Sista dag för överklagande är 2019-02-20
Anslaget tas ner 2019-02-21

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 21 januari 2019

Organisation; Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdag; 2019-01-21

Protokollet justerades 2019-01-28
Anslaget sattes upp 2019-01-28
Sista dag för överklagande är 2019-02-19
Anslaget tas ner 2019-02-19

Protokollet förvaras hos Överförmyndarförvaltningen


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-12-20

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: UCY 459
Fabrikat: SAAB 9-5, blå
Plats: Gredelbyleden 128, Circle-K

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-03-20 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-11-20

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: GEN 316
Fabrikat: VW Passat
Plats: Parkering AR-terminalen

Registreringsnummer: ULD 388
Fabrikat: Citroen C8
Plats: Brunnbyvägen 10, Fotbollsplan

Registreringsnummer: OEN 366
Fabrikat: Volvo, A-traktor
Plats: Brunnbyvägen 10, Fotbollsplan

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-02-20


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018