Till undermeny Karta Kontakt
 • Återvinning
 • Bibliotek
 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Idrottsanläggningar
 • Särskilda boenden

Utbildning och barnomsorg

 

Knivsta är en ung kommun på flera sätt. Bland annat är nästan en tredjedel av invånarna barn eller ungdomar. Det ställer höga krav på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet liksom på skolbarnsomsorg, specialpedagogik, skolhälsovård, skolskjutsar med mera.

I Knivsta kommun finns

 • 14 kommunala förskolor och 11 fristående
 • 9 kommunala grundskolor och 2 fristående, av vilka 3 är högstadieskolor
 • en gymnasieskola som erbjuder introduktionsprogram och lärlingsutbildningar. Knivstaungdomarna har även tillgång till grannkommunernas gymnasie- och vuxenskolor
 • Sfi, svenska för invandrare
 • Kulturskola

Barn som går med ägg

E-tjänster för förskola och fritidshem


 • Senast uppdaterad 24 maj 2019