Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Adressättning

Alla bostäder och verksamhetslokaler måste enligt lag ha adresser som de är ensamma om inom kommunen, och som talar om var de ligger.

En adress byggs upp i olika nivåer beroende på om det är en vägadress eller en landsbygdsadress.

  • Adressområde (väg- eller byadress)
  • Eventuellt gårdsadressområde (ej vägadress)
  • Adressplats (nummer)

Vid all adress- och namnsättning ska god ortnamnssed iakttas. Det innebär bland annat att traktnamn i fastighetsregistret, och namn som godkänts för offentlig kartproduktion, också i andra sammanhang ska användas i sin godkända form.

Registrering av adresser

Bygg- och miljönämnden har tagit principbeslut om hur adresserna ska se ut i Knivsta kommun. Adresser och byggnader registreras i Lantmäteriets register. Kommunen är ansvariga för att hålla registret aktuellt.

Gatuadressområden består av gatu- och vägnamn. De används i första hand inom tätorter och fritidsområden. I övriga fall bör i första hand byadressområden användas.

Hur adresser ska se ut

I byadressområde bör det bynamn (traktnamn) som ingår i fastighetsbeteckningen användas. I vissa fall där husen i en samlad bebyggelse har olika traktnamn har förvaltningen satt ett gemensamt bynamn för bebyggelsegruppen. Även på stora fastigheter har man ibland valt att använda ett annat närliggande traktnamn/bynamn, om det bättre beskriver läget.

Gårdsadressområde är en namntyp som endast kan finnas tillsammans med ett byadressområde. Gårdsadressen kan användas för att närmare ange var gården ligger eller för att bevara historiska namn. Gårdsnamnet ska finnas på allmänna kartor eller i Lantmäteriverkets register för att kunna användas i adressen.

Nummer

Adressplats (nummer) är en unik beteckning för en bostadsentré/ett adresställe inom byadressområdet. Varje bostadshus/lägenhet på en fastighet ska ha en egen, unik adress.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020