Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 april 2020 kl 10:26

Bygga, bo och miljö

Tillfälliga förändringar vid kretsloppsparken

Förändrade förutsättningar vid Knivsta kretsloppspark till följd av Coronaviruset.

Då vi märkt ett ökat antal besökare på kretsloppsparken vill vi minska risken för spridning av coronaviruset. Vi har därför beslutat att införa tillfälliga begränsningar i antalet besökare som får vistats samtidigt på kretsloppsparken.

Detta kan medföra ökade köer, som vi hoppas på förståelse för. Av hänsyn till våra medarbetares och besökares hälsa kommer vi att försöka hålla ett fysiskt avstånd till dem vi pratar med och hoppas på förståelse även för det.

Vi ber dig också att följa Folkhälsomyndighetens råd och inte besöka oss om du är sjuk – för din och vår skull.

Stort tack på förhand!

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020