Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fördelar med det nya systemet

Ökad service till invånarna

Med fyrfackssystemet blir det enklare för dig att sortera ditt avfall. Istället för att själv lämna förpackningar och returpapper på närmaste återvinningsstation kommer du att både sortera och lägga allt detta i kärlen du har på din egen fastighet.

Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar som backup när du har stora mängder av förpackningar, exempelvis vid högtider.

Systemet är enkelt att använda och förstå

Det nya systemet med fyrfackskärl är lätt att använda. Varje kärl är tydligt uppdelat och facken är märkta med dekaler så att du enkelt och tydligt ser vilken typ av avfall som ska läggas i respektive fack.

Hushållen behöver inte samla avfall inne i bostaden i samma utsträckning

Du kommer att kunna sortera ditt hushållsavfall och alla dina förpackningar och tidningar direkt i ditt eget kärl hemma

Systemet är miljövänligt

Många invånare funderar på om det nya systemet innebär ökade transporter? Eftersom kärlen måste tömmas vid olika tidpunkter och eftersom insamlingen i olika fack medför att insamlingsfordonet inte kan fyllas lika effektivt.

Det stämmer att införandet innebär ett större transportbehov vid insamlingen.

Men, de kommuner som infört fyrfackssystem har ökat sitt insamlingsresultat då mer förpackningar och returpapper/tidningar sorteras ut genom detta system än när invånare lämnar vid återvinningsstationerna.

Dessutom minskar de privata transporterna med personbilar till och från återvinningsstationer.

De positiva miljöaspekterna med förbättrat insamlingsresultat är större än de aspekter som ett ökat transportarbete innebär.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020