Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vad gör jag om jag inte får plats med mitt avfall i kärlet?

Om något/några kärl blir överfulla innan tömning kan du se över möjligheterna att packa avfallet bättre för att göra mer plats i kärlet. Till exempel vika ihop pappersförpackningar och använda plastminimeraren* till din mjuka plast. Undvik däremot att trycka ned avfallet i kärlen då det kan påverka tömningen genom att avfallet fastnar i kärlet.

Om det ändå inte ryms mer förpackningar eller tidningar i ditt kärl så lämnar du dessa på närmaste återvinningsstation.

För dig som har extra mycket restavfall, exempelvis blöjor, kommer de enskilda kommunerna att kunna erbjuda dig ett extra190 liters kärl. Detta extra separata kärl kommer att tömmas varannan vecka i samband med att kärl ett töms.

*) Plastminimeraren – finns i olika varianter och vi har inte beslutat om vilken modell vi ska använda.

Plastminimerare
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020