Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fyrfackskärl - insamlingssystem för villor och fritidshus

Villahushåll och fritidshus i Knivsta kommun sorterar i fyrfackskärl. Varje fastighet har två fyrfackskärl. I kärlen sorterar du matavfall, restavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Bild på fördelning i ett fyrfackskärl

Vid utsortering av matavfall, föpackningar och tidningar uppnås positiva effekter, förpackningar och tidningar återvinns och nya produkter tillverkas. Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Mängden restavfall till förbränning minskar markant.

Frågor och svar om fyrfackskärl

Hur sorterar jag i kärlen?

Bild fackindelning i kärl 1 och kärl 2

*Restavfall är avfall som inte kan återvinnas på annat sätt än genom förbränning. Exempelvis blöjor, tandborstar, dammsugarpåsar, servetter, plastbestick, snus, cigaretter, tuggummi, plastleksaker (utan elektronik).

Insatserna får inte tas bort.

Kan jag välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller. Insatsbehållarna får inte tas bort. Anledningen till standardindelningen är att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid tömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Avfallet transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Om ditt hushåll har lite avfall kan du dela kärl med någon i ditt närområde. Ni delar då på abonnemangsavgiften (hämtavgiften).

Läs mer om att dela kärl Öppnas i nytt fönster.

Mitt hushåll genererar mycket avfall, vilka alternativ finns för mig?

Om ditt hushåll har mycket avfall kan du beställa någon av våra olika tilläggstjänster.

Läs mer om tilläggstjänsterna Öppnas i nytt fönster.

Hur ofta töms kärlen?

Villahushåll

 • Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I det här kärlet sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar/returpapper.
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I det här kärlet sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt ofärgade glasförpackningar.

Fritidshus

Fritidshusperioden pågår mellan vecka 16 och 41.

 • Kärl 1 töms varannan vecka (13 gånger per säsong). I det här kärlet sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar/returpapper.
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka (7 gånger per säsong). I det här kärlet sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt ofärgade glasförpackningar.

Hur töms kärlen?

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Här kan du se en film om hur tömningen med en fyrfacksbil går till, filmen är gjord av PWS.

Hur stora är kärlen?

Bild på måtten på fyrfackskärl

Ett fyrfackskärl har följande mått:

Bredd: 77 cm
Höjd: 110 cm
Djup: 90 cm

 • Varje kärl rymmer 370 liter och består av fyra fack som separeras genom en mellanvägg och två mindre insatsbehållare.
 • Fördelningen i varje kärl ser likadan ut för alla kommuninvånare.

Hur stor behöver uppställningsplatsen vara?

Bild på storlek för uppställningsplats fyrfackskärl  

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:

Bredd: 180 cm
Höjd: 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm
Djup: 100 cm

 • Båda kärlen behöver inte stå på samma plats eftersom de inte töms samtidigt.
 • Om kärlen inte får plats där du har dina kärl idag, kan du ställa undan ett av kärlen och ställa fram det på tömningsdagen.

Kärlplacering på tömningsdagen

 • Kärlen ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter, för att underlätta för hämtningspersonalen.
 • Om kärlet står på plan, hårdgjord yta utan nivåskillnader kan kärlet placeras i den riktning som passar dig, med handtaget inåt eller utåt.
 • Om kärlet inte kan placeras på hårdgjord yta ska det vändas med handtaget utåt på tömningsdagen.
 • Dragvägen till sopbilen ska vara fri från hinder på tömningsdagen.
 • Båda kärlen behöver inte stå bredvid varandra eftersom de inte töms samtidigt. Om kärlen inte får plats på samma ställe kan du ställa undan ett av kärlen, förslagsvis kärl 2, och ställa fram det på tömningsdagen.
 • Hårdgjord yta är exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller motsvarande. Gräsyta, kullersten, grusväg och motsvarande ytor räknas inte som hårdgjorda ytor.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?

Ja, återvinningsstationer kommer att finnas kvar. Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpackninginsamlingen (FTI AB).

Här kan du läsa mer om återvinningsstationerna i Knivsta kommun. Öppnas i nytt fönster.

Jag vill börja hemkompostera, är det möjligt?

Ja. För att hemkompostera ska du anmäla detta till miljökontoret. Om du hemkomposterar får facket för matavfall inte användas.

Om du hemkomposterar finns det möjlighet att söka undantag om att få glesare hämtning. Kontakta oss om du vill ändra ditt abonnemang på telefon 018-34 70 00 eller e-post knivsta@knivsta.se.

Varför har Knivsta kommun infört fyrfackskärl?

Det finns flera skäl till att vi valt att införa fyrfackssystemet som insamlingssystem.

Ökad service och sortering

Insamlingssystemet innebär en hög service för dig som bor i villa och fritidshus. Du minskar behovet av att åka till en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar/returpapper. Med fyrfackssystemet kan du sortera och lämna även förpackningar och tidningar/returpapper nära din bostad.

Miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Erfarenhet visar att hushållens sortering av avfall ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Rent material innebär att respektive material sorteras separat och inte blandas. På så sätt cirkuleras och återvinnas dina olika typer av avfall till nya produkter, vilket är både miljövänligt och resurseffektivt.

En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och därmed i förlängningen ett mer hållbart samhälle.

Kostnadseffektivt och leder till färre transporter.

Insamling av förpackningar och tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet.

Insamlingssystem för mig som bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet har som regel en annan typ av insamlingssystem.

Många lägenheter har tillgång till full sortering i gemensamma miljörum.
Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare.

Knivsta kommun kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt för hyresgästerna att sortera sitt avfall.

Vad händer med mitt sorterade avfall?

 • Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till olika återvinningsindustrier och återvinns till stor del till nya produkter, förpackningar och tidningar. Till exempel kan glas återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.
 • När det gäller pappersförpackningar blir papperet i förpackningen nya pappersförpackningar och plasten i förpackningen förbränns för att ge hela processen energi.
 • Allt matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfallet förbränns och ger energi i form av el och värme.

Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas, och det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 september 2022