Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Internationella arbetsmiljödagen 2021

Den 28 april är det den internationella arbetsmiljödagen, vi tar tillfället i akt och lyfter chaufförernas arbetsmiljö.

Under knappt 3 månader (oktober till december 2020) ställdes totalt 44000 fyrfackskärl ut, i en utställningstakt på 900 kärl om dagen i Knivsta, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro. Ohlssons AB, som är kommunernas insamlingsentreprenör har arbetat med fyrfackskärl i över 20 år i södra Sverige. Deras chaufförer tömmer totalt cirka 782 kärl per dag i Knivsta. Totalt arbetar cirka 27 av Ohlssons chaufförer i samarbetskommunerna.

”Våra chaufförers arbetsmiljö är otroligt viktig för oss. Vi är måna om att de arbetar på ett säkert sätt både för sin egen skull och för att de ofta befinner sig inne i bostadsområden med många människor runtomkring.”, säger Anette Larsson, driftschef, Ohlssons AB.

Samarbetskommunerna och Ohlssons går igenom arbetsmiljöärenden löpande, för att kunna justera rutiner efter behov.

- Vi lär oss hela tiden nya saker på vägen, säger Tomas Colm, Avfallschef på Knivsta kommun, under vintern hade den nya entreprenaden precis startats upp men vi vet redan nu att vi behöver göra vissa saker annorlunda nästa vinter. Både för att underlätta för chaufförerna och för att sophämtningen ska bli så smidig som möjlig för kommuninvånarna under vintern.

Arbetsmiljöcertifiering

Ohlssons är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001, varje år genomförs en revision där arbetsmiljöarbetet granskas av en extern part för att säkerställa att arbetet genomförs korrekt.

”Vi är stolta över vår certifiering i arbetsmiljö. Den innebär att vi följer en ISO-standard som säkerställer ett systematiskt arbete med säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, engagemang och delaktighet.”, säger Mikael Blomqvist, regionchef, Ohlssons AB.

Det är inte bara ISO-certifieringens och Ohlssons egna riktlinjer som följs, utan självklart följer de även arbetsmiljöverkets föreskrifter.

”Arbetsmiljöverket har utformat föreskrifter för renhållningsarbetare. De är speciellt utformade just med chaufförens och invånarnas säkerhet i åtanke. Det handlar till exempel om att undvika att backa med renhållningsbilen och att inte lyfta för tungt”, avslutar Anette Larsson.

Det här kan du som kommuninvånare göra

För att underlätta för chaufförerna kan även du som kommuninvånare hjälpa till. Små saker som gör stor skillnad.

Det viktigaste är att du:

  • Ställer dina fyrfackskärl så att våra chaufförer lätt kommer åt dem på tömningsdagen. Kärlen ska stå på en plan hårdgjord yta, utan nivåskillnader (som trösklar och kanter). En yta räknas som hårdgjord om chauffören kan dra eller skjuta kärlet utan svårigheter. Gräs och kullersten som skapar svårigheter för chauffören räknas inte som hårdgjord yta.
  • Säkerställer att vägen fram till dina kärl är fria från hinder. Det ska vara lätt att dra kärlen från tömningsplatsen till sopbilen.
  • Lägger tidningar/returpapper fritt i insatsen för tidningar/returpapper. Lägg inte i en papperskasse då dessa lätt fastnar i fyrfacksbilen.
  • Komprimerar mjukplasten. Mjukplast kan du med fördel lägga i gamla brödpåsar eller fryspåsar så att den komprimeras. Det underlättar också så att plasten inte flyger runt när vi tömmer dina kärl.

Om internationella arbetsmiljödagen

Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 april 2021