Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bredband

Här hittar du information om bredband och bredbandsutbyggnad i Knivsta kommun.

Infrastrukturleverantörer i Knivsta

Fem företag är i nuläget godkända för arbete i kommunal mark i Knivsta kommun: TeliaSonera, Knivsta Net, Svensk Infrastruktur, IP-only och Bredbandsbolaget.

Alla företag har giltiga markavtal med kommunen. Detta innebär att de agerar i Knivsta kommun på lika villkor. Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och Knivsta kommun ansvarar därför inte för dessa företag.

Knivsta kommuns mål med bredband

Sveriges regering har satt upp en målsättning om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund (Mbit/s) år 2020.

Knivsta kommun har liknande mål som har antagits av kommunfullmäktige. Målsättningen i Knivsta kommun är att 90 procent av befolkning och företag ska ha tillgång till 1000 Mbit per sekund (1 Gbit per sekund) år 2020.

Att tänka på vid val av bredbandsleverantör

• Vilka typer av bredband finns?
• Kan jag välja en annan tjänsteleverantör än den operatör som äger själva bredbandskabeln, eller är blir jag automatiskt låst till en operatörs utbud?
• Vilken service och support har operatören?
• Erbjuder operatören brandväggar och virusskanning eller något annat som säkerhet?
• Hur länge kan jag vara uppkopplad, stängs uppkopplingen efter en viss tid, hur snabbt kan operatören åtgärda avbrott?
• Vilken kapacitet har bredbandet för uppladdning och nedladdning av data?

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020