Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar om bredband

Här tar du del av vanliga frågor och svar om bredband och bredbandsutbyggnad.

Fördelarna med fiberbredband är framför allt snabbheten. Fiberkablar är den enda teknik som uppfyller kraven på minst 1000 Mbit per sekund.

Tekniken tillåter snabb uppgradering till högre hastigheter. Speciellt på landsbygden är bredband med hög kapacitet många gånger av stor vikt för att människor ska kunna driva egna företag, och både skogs- och jordbruksnäringen gynnas av en väl fungerande, stabil infrastruktur.

Mobila lösningar som Internet och telefoni via 3G, 4G och 5G ger endast begränsad och varierad tillgång till Internet och telenätet eftersom täckningen inte alltid är optimal.

Dessutom sjunker uppkopplingshastigheten i takt med antalet användare som finns på samma mast.

Kostnaden är relaterad till mängden data som används. Fiberbredband har ingen begränsning när det gäller mängden data, däremot varierar kostnaden för vilken hastighet du väljer.

Knivsta har en stor efterfrågan på fiberbredband och operatörerna bygger på kommersiella villkor, det vill säga inga statliga bidrag kan fås.

Fem företag är i nuläget godkända för arbete i kommunal mark i Knivsta kommun: TeliaSonera/Skanova, Knivsta Net/Lidéngruppen, Svensk Infrastruktur, IP-only Knivsta och Bredbandsbolaget/Telenor.

Kommunen ger tillstånd och villkor för grävning i kommunal mark.

Det är Bredbandsbolaget/Telenor, IP-only Knivsta, KnivstaNet/Lidéngruppen och TeliaSonera/Skanova som gräver för fiberbredband i Knivsta kommun.

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad vilket innebär fri etableringsrätt. Knivsta kommun ansvarar därför inte för dessa företag. Kommunen och bolagen har tecknat avtal om att de får gräva i kommunal mark enligt villkoren i SKL:s avtalsförslag.

De som gräver är vanligtvis en upphandlad entreprenör. Sedan är det oftast operatören, alltså ägaren av fibernätet, som installerar och underhåller nätet, det vill säga ansvarar för driften.

Sedan varierar det mellan operatörerna hur möjligheterna ser ut att välja leverantör av tjänster som Internet, telefoni och TV-kanaler. Hos en del operatörer kan du välja mellan över tjugo tjänsteleverantörer, andra erbjuder färre val och enstaka operatörer har så kallade låsta nät, det vill säga du kan bara använda operatörens egna tjänster.

När det gäller Internet så är kvaliteten/hastigheten densamma hos leverantörerna.

Sen kan det variera i tilläggstjänster, som till exempel hur många e-postadresser du får.

Den stora skillnaden, som ofta avspeglar sig i priset, är tillgängligheten till service och support.

Att gräva och installera fiberbredband är en komplicerad process med många aktörer inblandade.

Efter att avtal är tecknat ska bolaget besluta om start av projektet, planera sträckning, teckna markavtal, samråda med länsstyrelsen om fornlämningar, få klartecken från Trafikverket, upphandla entreprenör, få godkännande för att gräva på kommunal mark och få bygglov för större kopplingsskåp.

Oftast tar det upp till två år från första försäljningsinsatsen till att sista kunden har fått sina tjänster levererade.

Det kan även vara andra utmaningar för nätägarna som kan försena projekten - som att markägare av olika skäl inte vill skriva på markavtal.

Länsstyrelsen har en tung belastning avseende känsliga natur- och kulturområden och därmed långa handläggningstider.

Trafikverkets handläggare har också bråda dagar då det byggs fiber över hela landet och där kan tillstånden ta upp till ett år i värsta fall.

Dessa saker kan resultera i behov av att dra om nätplaneringen och så måste nya markägare identifieras och kontaktas.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020