Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kostnadsexempel för byggande 2021

Här kan du se kostnadsexempel för olika åtgärder gällande bygglov, anmälan och förhandsbesked.

Villa

Nybyggnad 101-199 kvm: 27 227 kronor

Nybyggnad 200-299 kvm: 36 200 kronor

Komplementbyggnad

Nybyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 6 729 kronor

Nybyggnad komplementbyggnad 51-100 kvm: 11 603 kronor

Tillbyggnad

Tillbyggnad 0-50 kvm: 6 807 kronor

Tillbyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 5 105 kronor

Anmälningsärenden

Komplementbyggnad max 25 kvm: 2 166 kronor

Komplementbostadshus max 25 kvm: 6 497 kronor

Inreda ytterligare en bostad: 6 497 kronor

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm: 2 166 kronor

Installation av eldstad: 1 547 kronor

Fasadändring

Större fasadändring (burspråk, materialbyte, färgsättning): 3 094 kronor

Mindre fasadändring (till exempel fönstersättning på del av fasad, takfönster): 2 475 kronor

Förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked kostar 10 643 kronor per bostadshus

Ett negativt förhandsbesked kostar 5 569 per ansökan

Staket, murar och plank

Mur, plank - enbostadshus: 2 785 kronor

Mur, plank - övriga fall: 5 569 kronor

Flerbostadshus

Nybyggnad 3000-3999 kvm: 241 332 kronor

Nybyggnad 8000-9999 kvm: 371 280 kronor

Marklov

Mindre åtgärd: 2 166 kronor

Större åtgärd: 6 497 kronor

Rivning

Kostnaden för ett rivningslov baseras på byggnadens eller byggnadsdelens yta samt användningssätt.

Exempel:

 • Mindre byggnad (till exempel ett garage) under 70 kvm: 2 475 kronor
 • Bostadshus eller byggnader under 250 kvm: 4 950 kronor

Lokaler

Nybyggnad av lokal:

 • 101-199 kvm: 27 227 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 123 760 Kronor
 • 5 000-7 999 kvm: 321 776 kronor

Tillbyggnad av lokal:

 • 51-100 kvm: 12 685 kronor
 • 500-999 kvm: 42 078 kronor
 • 2000-2999 kvm: 121 594 kronor

Ändrad användning av byggnad:

 • 101-199 kvm: 13 614 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 61 880 kronor
 • 5 000- 7 999 kvm: 160 888 kronor

Övrigt

Inglasning av en balkong: 3 094 kronor

Skylt (mindre än 1 kvm/större än 1kvm) 1 361 kr/2 722 kronor

Att tänka på

Om du har ett befintligt bygglov och avser göra större ändringar som kräver nytt lov, kommer en ny avgift att tas ut som motsvarar 60 % av ursprungsavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte kostnaden för den åtgärd som du vill göra? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 september 2021