Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kostnadsexempel för byggande 2020

Här kan du se kostnadsexempel för olika åtgärder gällande bygglov, anmälan och förhandsbesked.

Villa

Nybyggnad 101-199 kvm: 27 056 kronor

Nybyggnad 200-299 kvm: 35 972 kronor

Komplementbyggnad

Nybyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 6 687 kronor

Nybyggnad komplementbyggnad 51-100 kvm: 11 529 kronor

Tillbyggnad

Tillbyggnad 0-50 kvm: 6 764 kronor

Tillbyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 5 073 kronor

Anmälningsärenden

Komplementbyggnad max 25 kvm: 2 152 kronor

Komplementbostadshus max 25 kvm: 6 456 kronor

Inreda ytterligare en bostad: 6 456 kronor

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm: 2 152 kronor

Installation av eldstad: 1 537 kronor

Fasadändring

Större fasadändring (burspråk, materialbyte, färgsättning): 3 075 kronor

Mindre fasadändring (till exempel fönstersättning på del av fasad, takfönster): 2 460 kronor

Förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked kostar 10 576 kronor per bostadshus

Ett negativt förhandsbesked kostar 5 288 per ansökan

Staket, murar och plank

Mur, plank - enbostadshus: 2 767 kronor

Mur, plank - övriga fall: 5 534 kronor

Flerbostadshus

Nybyggnad 3000-3999 kvm: 239 811 kronor

Nybyggnad 8000-9999 kvm: 368 940 kronor

Marklov

Mindre åtgärd: 2 152 kronor

Större åtgärd: 6 456 kronor

Rivning

Kostnaden för ett rivningslov baseras på byggnadens eller byggnadsdelens yta samt användningssätt.

Exempel:

 • Mindre byggnad (till exempel ett garage) under 70 kvm: 2 460 kronor
 • Bostadshus eller byggnader under 250 kvm: 4 919 kronor

Lokaler

Nybyggnad av lokal:

 • 101-199 kvm: 27 056 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 122 980 Kronor
 • 5 000-7 999 kvm: 319 748 kronor

Tillbyggnad av lokal:

 • 50-100 kvm: 12 605 kronor
 • 500-999 kvm: 41 813 kronor
 • 2000-2999 kvm: 120 878 kronor

Ändrad användning av byggnad:

 • 101-199 kvm: 13 528 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 61 490 kronor
 • 5 000- 7 999 kvm: 159 874 kronor

Övrigt

Inglasning av en balkong: 3 076 kronor

Skylt (mindre än 1 kvm/större än 1kvm) 1 353 kr/2 706 kronor

Kontakta oss

Hittar du inte kostnaden för den åtgärd som du vill göra? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020