Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kostnadsexempel för byggande 2022

Här kan du se kostnadsexempel för olika åtgärder gällande bygglov, anmälan och förhandsbesked.

Villa

Nybyggnad 101-199 kvm: 27 628 kronor

Nybyggnad 200-299 kvm: 36 732 kronor

Komplementbyggnad

Nybyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 6 828 kronor

Nybyggnad komplementbyggnad 51-100 kvm: 11 773 kronor

Tillbyggnad

Tillbyggnad 0-50 kvm: 6 907 kronor

Tillbyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 5 180 kronor

Anmälningsärenden

Komplementbyggnad max 30 kvm: 2 198 kronor

Komplementbostadshus max 30 kvm: 6 593 kronor

Inreda ytterligare en bostad: 6 593 kronor

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm: 2 198 kronor

Installation av eldstad: 1 570 kronor

Fasadändring

Större fasadändring (burspråk, materialbyte, färgsättning): 3 140 kronor

Mindre fasadändring (till exempel fönstersättning på del av fasad, takfönster): 2 512 kronor

Förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked kostar 10 800 kronor per bostadshus

Ett negativt förhandsbesked kostar 5 651 per ansökan

Staket, murar och plank

Mur, plank - enbostadshus: 2 826 kronor

Mur, plank - övriga fall: 5 651 kronor

Flerbostadshus

Nybyggnad 3000-3999 kvm: 244 881 kronor

Nybyggnad 8000-9999 kvm: 376 740 kronor

Marklov

Mindre åtgärd: 2 198 kronor

Större åtgärd: 6 593 kronor

Rivning

Kostnaden för ett rivningslov baseras på byggnadens eller byggnadsdelens yta samt användningssätt.

Exempel:

 • Mindre byggnad (till exempel ett garage) under 70 kvm: 2 512 kronor
 • Bostadshus eller byggnader under 250 kvm: 5 023kronor

Lokaler

Nybyggnad av lokal:

 • 101-199 kvm: 27 628 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 125 580 Kronor
 • 5 000-7 999 kvm: 326 508 kronor

Tillbyggnad av lokal:

 • 51-100 kvm: 12 872 kronor
 • 500-999 kvm: 42 697 kronor
 • 2000-2999 kvm: 123 382 kronor

Ändrad användning av byggnad:

 • 101-199 kvm: 13 814 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 62 790 kronor
 • 5 000- 7 999 kvm: 163 254 kronor

Övrigt

Inglasning av en balkong: 3 140 kronor

Skylt (mindre än 1 kvm/större än 1kvm) 1 381 kr/2 763 kronor

Kontakta oss

Hittar du inte kostnaden för den åtgärd som du vill göra? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 november 2022