Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kostnadsexempel för byggande 2023

Här kan du se kostnadsexempel för olika åtgärder gällande bygglov, anmälan och förhandsbesked.

Villa

Nybyggnad 101-199 kvm: 30 030 kronor

Nybyggnad 200-299 kvm: 39 926 kronor

Komplementbyggnad

Nybyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 7 422 kronor

Nybyggnad komplementbyggnad 51-100 kvm: 12 797 kronor

Tillbyggnad

Tillbyggnad 0-50 kvm: 7 508 kronor

Tillbyggnad komplementbyggnad 0-50 kvm: 5 631 kronor

Anmälningsärenden

Komplementbyggnad max 30 kvm: 2 389 kronor

Komplementbostadshus max 30 kvm: 7 166 kronor

Inreda ytterligare en bostad: 7 166 kronor

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm: 2 389 kronor

Installation av eldstad: 1 706 kronor

Fasadändring

Större fasadändring (burspråk, materialbyte, färgsättning): 3 413 kronor

Mindre fasadändring (till exempel fönstersättning på del av fasad, takfönster): 2 730 kronor

Förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked kostar 11 739 kronor per bostadshus

Ett negativt förhandsbesked kostar 6 143 per ansökan

Staket, murar och plank

Mur, plank - enbostadshus: 3 071 kronor

Mur, plank - övriga fall: 6 143 kronor

Flerbostadshus

Nybyggnad 3000-3999 kvm: 266 175 kronor

Nybyggnad 8000-9999 kvm: 409 500 kronor

Marklov

Mindre åtgärd: 2 389 kronor

Större åtgärd: 7 166 kronor

Rivning

Kostnaden för ett rivningslov baseras på byggnadens eller byggnadsdelens yta samt användningssätt.Exempel:
 • Mindre byggnad (till exempel ett garage) under 70 kvm: 2 730 kronor
 • Bostadshus eller byggnader under 250 kvm: 5 460 kronor

Lokaler

Nybyggnad av lokal:

 • 101-199 kvm: 30 030 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 136 500 Kronor
 • 5 000-7 999 kvm: 354 900 kronor
Tillbyggnad av lokal: 
 • 51-100 kvm: 13 991 kronor
 • 500-999 kvm: 46 410 kronor
 • 2000-2999 kvm: 134 111 kronor
Ändrad användning av byggnad:
 • 101-199 kvm: 15 015 kronor
 • 1 500-1 999 kvm: 68 250 kronor
 • 5 000- 7 999 kvm: 177 450 kronor

Övrigt

Inglasning av en balkong: 3 413 kronor

Skylt (mindre än 1 kvm/större än 1kvm) 1 502 kr/3003 kronor

Kontakta oss

Hittar du inte kostnaden för den åtgärd som du vill göra? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 31 december 2022