Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Altaner, uteplatser och skärmtak

Altaner och trädäck kräver inte bygglov så länge de inte uppfattas som en tillbyggnad av huset eller en separat byggnad. Det finns dock tillfällen då du måste söka bygglov för att få uppföra en altan.

Altaner och trädäck kräver inte bygglov så länge de inte uppfattas som en tillbyggnad av huset eller en separat byggnad.

En altan kan uppfattas som en byggnad om den till exempel byggs högt upp från marken eller om en människa kan uppehålla sig under den. Du kan läsa mer om altaner på Boverket.se.

Läs om altaner på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill uppföra en mur eller ett plank kräver det generellt bygglov, men det finns vissa undantag.

Tänk på att staket, plank och murar, även bygglovbefriade, ska placeras så att de inte blir en olägenhet för omgivningen eller innebär någon fara för trafiksäkerheten. Knivsta kommuns riktlinjer för trafiksäkerheten i gathörn och utfarter, för häckar och buskage, ska även beaktas för dessa åtgärder.

Läsa mer om detta på sidan "Staket, murar och plank"

Bygglov behövs för nybyggnad av

 • Skärmtak
 • Inglasat uterum
 • Altan eller trädäck som uppfattas som en byggnad
 • Paviljonger och liknande kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut, hur de placeras och hur lång tid de ska stå uppställda, kontakta bygglovsenheten för en bedömning.

Byggov behövs inte för nybyggnad av

 • Altan eller trädäck så länge det inte uppfattas som en byggnad
 • Spaljé eller pergola
 • Staket, det får inte vara så tätt eller högt att det upplevs som ett plank.
 • Nätstängsel

För åtgärder gällande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov för:

 • Mur eller plank som inte byggs längre ut än 3,6 meter ut från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och placeras längre än 4,5 meter från fastighetsgräns.
 • Skärmtak, om den totala ytan för alla skärmtak är mindre än 15 kvadratmeter.
 • Inglasning av uteplats som är mindre än 15 kvadratmeter, det krävs en anmälan till kommunen.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 juli 2022